Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Bản Hát

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
ybi-tramtau-th-thcsbanhat@edu.viettel.vn